Правила користування бібліотекою


1. Загальні положення.

1.1 Правила користування бібліотеками в Україні розроблено відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року.

1.2 Кожна дитина незалежно від статі, віку, національності, освіти має право на бібліотечне обслуговування.

1.3 Бібліотека надає дітям право безплатно одержувати інформацію про склад бібліотечного фонду дитячої бібліотеки через систему каталогів та картотек, консультації в пошуках інформації, у тимчасове користування будь-якого документа, книги із бібліотечного фонду. Дітям надається право отримувати платні послуги, перелік яких визначається кожною бібліотекою самостійно.

1.4 Діти беруть участь у масових заходах, що проводить бібліотека, засіданнях клубів за інтересами та ін.


2.Правила користування.

2.1 Дитина читач може одержати додому не більше 5 книг строком на 30 днів. На прохання дитини строк користування може бути продовжено бібліотекою, якщо на них відсутній підвищений попит. Єдиний примірник книг, рідкісні, цінні та енциклопедичні видання надаються для користування лише в читальному залі.

2.2 Дітям, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки, надається право користуватися читальним залом. Отримати документи на абонементі діти можуть під заставу, внесену батьками /її розмір встановлює бібліотека.

2.3 У разі відсутності у бібліотечному фонді необхідних документів, дитина-читач має право отримати їх з інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу.


3.Обовязки читачів-дітей

3.1 Діти до 16 років записуються до бібліотеки на основі паспорта, пред’явленого батьками, та на основі поруки, яку заповнює один із батьків.

3.2 Читач повинен негайно повідомити бібліотеку про зміну місця проживання.

3.3 При одержані книг дитина-читач несе відповідальність за зіпсовані видання.

3.4 За кожну книгу, одержану на абонементі /крім дошкільників та учнів 1-4 класів/ читач розписується у читацькому формулярі. Повернення книги засвідчується підписом бібліотекаря.

3.5 Читач повинен бережливо ставитися до документів, одержаних із фондів бібліотеки і повернути їх у встановлені строки.

3.6 Дитина, яка втратила або пошкодила книгу, зобов’язана замінити її таким же документом або книгою рівноцінною за змістом.

3.7 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім читачем відповідальність несуть його батьки, опікуни, під наглядом яких знаходиться дитина.

3.8 Читачеві забороняється:

- виносити з бібліотеки документи не записані у читацькому формулярі;

- передавати іншим книги, одержані на свій читацький формуляр;

- псувати отримані для користування документи /робити помітки, підкреслювати тексти, виривати сторінки і ін./- залишати читальний зал, не повернувши документи бібліотекареві.

Кiлькiсть переглядiв: 288

Коментарi